Rørfornying – en effektiv og kostnadsbesparende løsning for bedrifter

16 mai 2023
Eivind Øi

Innenfor industrien og andre bedrifter er det vanlig å ha et eget rørsystem for avløp og andre former for avfall. Over tid kan disse rørene bli utsatt for skader og slitasje som fører til lekkasjer og andre problemer. Tradisjonelt har man måttet gå til anskaffelse av nye rør for å løse disse problemene, men i dag finnes det en mer kostnadseffektiv og tidssparende løsning – rørfornying.

Hva er rørfornying?

Rørfornying er en moderne teknikk for rehabilitering av gamle rør. Teknikken går ut på at man ved hjelp av en innvendig epoxyhinne legger et nytt rør inne i det eksisterende. Denne teknikken betyr at man slipper å grave opp og fjerne det gamle røret, slik at det er mulig å unngå større inngrep i bygningen og sparer tid og utgifter til bygningstekniske arbeider.

Bare for noen år tilbake var den eneste måten å rehabilitere defekte rør å grave seg ned til røret og bytte ut hele deler av rørsystemet. Dette var en tidkrevende og kostbar prosess som ikke bare medførte økonomiske utfordringer, men også utfordringer knyttet til bruksområdene som ble påvirket. I dag finnes det flere teknikker som gjør rørfornying enklere, raskere og mer kostnadseffektivt.

rørfornying

Hvordan fungerer rørfornying?

Rørfornying innebærer at man monterer en slange med en form for epoxyhinne inne i det eksisterende rørsystemet. Ved hjelp av varme eller trykk blir denne hinna herdet og danner en ny hinne inne i det gamle røret.

Fordelene med rørfornying er at det ikke krever demontering av rørsystemet som betyr at det ikke påvirker bygningen eller området rundt. Dette fører til reduserte kostnader og reduksjon av nedetid.

Hvilke bedrifter kan ha nytte av rørfornying?

Bedrifter innen alle bransjer kan ha nytte av rørfornyingstjenester. Rørfornying kan for eksempel hjelpe til å redusere risikoen for lekkasjer og avbrudd i produksjonen. Det betyr at bedrifter som er avhengig av et fungerende rørsystem vil profitere ved å ta i bruk tjenester for rørfornying.

Bedrifter innen produksjon, sykehus, hotell, kjøpesenter, lagerareal eller sågar et enkelt bolighus vil kunne ha nytte av tjenester på grunn av rørfornying sin fleksibilitet og kostnadseffektivitet.

Rørfornying er en innovativ teknologi som har gjort det mulig å rehabilitere gamle rør uten å måtte erstatte dem med nye. Dette fører til betydelige kostnadsbesparelser og redusert nedetid, noe som har en positiv effekt på produktiviteten til bedrifter. Bedrifter som er avhengige av et fungerende rørsystem vil dra nytte av rørfornying på grunn av teknologien sin fleksibilitet og kostnadseffektivitet, og det økende antallet sertifiserte tjenester som tilbyr rørfornying gjør teknologien raskt tilgjengelig for en bredere gruppe bedriftskunder.

Flere nyheter